Domena Sp. z o.o. - Zarzdzanie nieruchomociami.
A A A

 

AktualnościInformacja Zarządcy nieruchomości

Centrum Nieruchomości DOMENA Sp. z o. o. w Legnicy

 

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy że:


Administratorem danych osobowych członków Wspólnoty Mieszkaniowej jest Wspólnota Mieszkaniowa,

Dane osobowe członków Wspólnoty Mieszkaniowej przetwarzane będą w celu prawidłowego funkcjonowania i zarządzania Wspólnotą Mieszkaniową (art. 6 ust. 1 lit. c) „RODO” w związku z ustawą z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. Poz. 716),

Podmiotem przetwarzającym jest Centrum Nieruchomości DOMENA Sp. z o.o. w Legnicy, ul. Poselska 5/7, NIP 691 228 64 08, REGON 020000065, tel. 76 72 45 196,

Inspektor ochrony danych osobowych w Centrum Nieruchomości DOMENA Sp. z o. o. w Legnicy - Henryka Piórkowska-Jurewicz
wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Spółki, tel. 76 72 33 673, e-mail: iod@domena.legnica.pl,
Dane osobowe są zabezpieczone za pomocą polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych,

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zarządzania Wspólnotą Mieszkaniową przez obecnego zarządcę na podstawie odrębnie zawartej umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych,

Każdy członek Wspólnoty Mieszkaniowej posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu w stosunku do czynności podejmowanych przez podmiot przetwarzający,

W przypadku gdy osoba, której dane są przetwarzane uzna, że naruszono przepisy „RODO” bądź ustawy o ochronie danych osobowych przysługuje jej prawo skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa,

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego,

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 „RODO”,

 

Legnica dnia, 3.08.2018r.

PREZES ZARZĄDU

Jolanta Podgórna

 

 


Pomieszczenia biurowe do wynajęcia od zaraz

TANIO !!!

Do wynajęcia pomieszczenia biurowe przy ulicy Poselskiej 5-7 w Legnicy na I i II piętrze. Dziewięć pomieszczeń o powierzchni od 10 do 40 metrów - łącznie 185 metrów. Budynek monitorowany, ogrzewany - podłączony do sieci miejskiej.

 

Kontakt - Grzegorz Krajewski tel. 669 999 332,      e-mail: g.krajewski@domena.legnica.pl

 

 

 

Powierzchnie reklamowe do wynajęcia

Wspólnoty Mieszkaniowe oferują powierzchnię ściany szczytowej do wynajęcia pod reklamę:

  • Rynek 1, Plac Katedralny 1
  • Kraszewskiego 1 (od ulicy Prusa)
  • Wrocławska 166
  • Jaworzyńska 5
  • Jaworzyńska 15
  • Złotoryjska 67

Kontakt telefoniczny 76 72 45 191 lub osobiście w siedzibie zarządcy Centrum Nieruchomości DOMENA sp. z.o w Legnicy ul.Poselska 5/7 pokój 15.

Dodano 01.07.2009. Aktualizowano 30.01.2019

 

 

 

Ubezpieczenia mieszkań


Centrum Nieruchomości DOMENA Sp. z o. o. w Legnicy jako Zarządca Państwa Wspólnoty Mieszkaniowej uprzejmie informuje, wynegocjowany został korzystny wariant dobrowolnego, indywidualnego, a przede wszystkim kompleksowego ubezpieczenia lokali mieszkalnych ze składką ubezpieczeniową płatną miesięcznie wraz z opłatami, które ponoszą Państwo jako właściciele lokali.

Ubezpieczycielem jest UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Oddział we Wrocławiu -długoletni sprawdzony i solidny partner w ubezpieczaniu Wspólnot Mieszkaniowych.

UBEZPIECZENIE OBEJMUJE

zdarzenia losowe: pożar, deszcz nawalny, śnieg, upadek statku powietrznego, uderzenie pioruna, powódź, wybuch, grad, katastrofę budowlaną, przepięcia, stłuczenia szyb stolarki okiennej i drzwiowej, zalania jakie powstaną w mieszkaniu, kradzież z włamaniem i rabunek oraz wandalizm

odpowiedzialność cywilną właścicieli, za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzane innym osobom, do naprawienia których zobowiązują przepisy prawa, a wynikające z czynności życia codziennego np. użytkowania mieszkania - następstwa zalania,sprawowania opieki nad dziećmi, posiadania zwierząt, użytkowania garażu.

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej górna granica odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej wynosi dziesięciokrotność sumy ubezpieczenia.

 

Przystępującemu do ubezpieczenia mieszkania ze składką płatną miesięcznie Ubezpieczyciel przekaże potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia.

 

 

Szczegółowe informacje w siedzibie CN DOMENA

przy ul. Poselskiej 5/7-pok. nr 12,

lub telefonicznie 76- 72- 45- 189.

 

 

 

 

 

ZATRUDNIMY

 

Osoby posiadające uprawnienia budowlane w zakresie: wykonywania przeglądów budowlanych rocznych i pięcioletnich, projektów budowlanych, ekspertyz, orzeczeń i opinii technicznych.

 

Osoby na stanowisko konserwatora. Wymagania:

- uprawnienia elektryczne do 1 kV,

- umiejętność wykonywania prac murarsko-tynkarskich.

- umiejętność spawania elektrycznego,

- zdolność do wykonywania prac na wysokości powyżej 3 metrów,

- prawo jazdy Kat. B.

 

 

Wszystkich chętnych prosimy o przesłanie swojego CV na adres e-mail

bądź złożenia osobiście w siedzibie firmy przy ul. Poselskiej 5/7

 

 

 

 

Istnieje możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości

na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Legnicy nr XIII/130/11 z dnia 27 października 2011 r. Informacje i zapytania w siedzibie Centrum Nieruchomości DOMENA Sp. z o.o. w Legnicy pokój nr 13 lub telefonicznie 76 72 45 190.

 

 

 

 

 

 

Zmiana UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ LEGNICY NR XX/188/08 z dnia 28 stycznia 2008 roku

Informujemy, iż zmianie uległy przepisy określające m.in. zasady nabywania i zbywania nieruchomości, udzielania bonifikat. Całość aktu prawnego zamieszczamy w zakładce Prawo na naszej stronie internetowej.

 

 

 

 

Szanowni Mieszkańcy

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym pragniemy przypomnieć o konieczności:

  • właściwego zabezpieczenia pomieszczeń, w których znajdują się instalacje oraz urządzenia techniczne (m.in. wodomierze główne);
  • sprawdzenia oraz zabezpieczenia drzwi i okien (strychy, klatki schodowe, piwnice);
  • bieżącej kontroli zamykania drzwi oraz okien.

Wszelkie uwagi prosimy zgłaszać osobiście lub pod numerami telefonów:

Dział techniczny:    76 72 45 197

76 72 45 198

Dział eksploatacji:  76 72 45 195

 

ZARZĄDCA

Centrum Nieruchomości

Domena Sp. z o.o.

ul. Poselska 5/7

 

Zatrudnimy:
pracownika ze znajomością matketingu, reklamy, z umiejętnościami negocjacyjnymi i łatwością nawiązywania kontaktów. Możliwość uzyskania wysokich zarobków tel. kontaktowy 76 72 33 673
Dodano 05.08.2009.

 


Sezon Świąteczny

W związku ze zbliżającym się “sezonem świątecznym” zwracamy państwa uwagę na potrzebę przemyślanego zabezpieczenia mieszkania na okres ewentualnego wyjazdu. Trzeba pamiętać o zabezpieczeniu okien, zamknięciu dopływu wody, gazu, wyłączeniu prądu itd. Jeżeli macie Państwo kogoś zaufanego na swoim budynku warto zostawić takiej osobie informację jak można skontaktować się z Państwem w razie wystąpienia awarii lub innych zdarzeń losowych.

Dodano 01.07.2009.