Domena Sp. z o.o. - Zarzdzanie nieruchomociami.
A A A
  • certyfikat
    certyfikat

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami jest największą polską organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą przedsiębiorców związanych z zarządzaniem nieruchomościami i pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, w tym ich związki oraz inne organizacje i jednostki organizacyjne o statusie przedsiębiorcy.

Izba chroni interesy osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność związaną z zarządzaniem nieruchomościami oraz pośrednictwem w obrocie nieruchomościami

 

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami prowadzi ogólnopolski

Centralny Rejestr Zarządców Nieruchomości KIGN i Pośredników w Obrocie Nieruchomościami KIGN

oraz

Rejestr Zarządców Sądowych (Przymusowych)

 

Cele i zadania Izby

Podstawowym zadaniem Izby jest podejmowanie wszelkich możliwych działań na rzecz przedsiębiorców oraz osób fizycznych związanych z zarządzaniem nieruchomościami oraz pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, w obszarach: organizacyjnym, szkoleniowym, technicznym, gospodarczym, ekonomicznym, ustrojowym i prawnym, w celu:

– tworzenia sprzyjających warunków dla rozwoju przedsiębiorczości;

– ułatwiania prowadzenia działalności gospodarczej;

– kształtowania Państwa przyjaznego przedsiębiorcom;

– ochrony podstawowych praw i wolności przedsiębiorców.

 

Pobrano: 9.02.2018 ze strony www.kign.pl