Domena Sp. z o.o. - Zarzdzanie nieruchomociami.
A A A

Porady


Głosowanie współmałżonków

 

  • Jeżeli żona jest współwłaścicielem lokalu, to jak głosujemy uchwały? Czy możemy osobno?

 

W myśl przepisów ustawy z 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, dla ważności uchwały wystarczy podpis jednego ze współmałżonków (art. 36 §2), chyba że drugi współmałżonek zgłosi sprzeciw, ale przed podpisaniem uchwały(art. 361). Sprzeciw może odrzucic jedynie Sąd (art. 39).

Zgoda obojga małżonków jest wymagana jedynie wówczas, gdy uchwała wspólnoty dotyczy zbycia, nabycia, odpłatnego obciążenia oraz darowizny nieruchomości (art. 37).

Jeśli uchwała jest podejmowana według zasady "jeden właściciel = jeden głos", to współmałżonkom przysługuje tylko jeden głos. W razie braku porozumienia pomiędzy nimi rostrzygnięcie należy do sądu, do którego może się zwrócić każdy ze współmałżonków.

 

Przedrukowano za MIESZKANIE i WSPÓLNOTA kwiecień 2009