Domena Sp. z o.o. - Zarzdzanie nieruchomociami.
A A A

Porady


Sposoby głosowania

 

  • Z tego co wiem, to uchwały wspólnoty mogą być podejmowane zarówno na zebraniu właściecieli lokali, jak również w trybie indywidualnego zbierania głosów, ale tych dwóch sposobów podejmowania uchwał nie powinno się mieszać razem. Czy mam rację?

 

Zgodnie z art. 23 ustęp 1 ustawy o własności lokali z 1994 roku, uchwały właścicieli lokali rzeczywiście są podejmowane bądź na zebraniu, bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd wspólnoty. Uchwała może być także wynikiem głosów oddanych częściowo na zebraniu, a częściowo w drodze indywidualnego ich zbierania. Jest to praktyka dość często spotykana, gdyż nie zawsze na zebranie przychodzi większość zdolna do podjęcia uchwał. O treści uchwały, ktora została podjęta z udziałem głosów zebranych indywidualnie, każdy właściciel lokalu powiniem zostać powiadomiony na piśmie. We wspólnotach uchwały zapadają większością głosów właściecieli lokali, liczoną według wielkości udziałów (inaczej niż w spółdzielni, gdzie uchwały podejmuje wiekszość obecnych na zebraniu. Możliwe są jednak odstępstwa od głosowania we wspólnocie udziałami.

 

Przedrukowano za MIESZKANIE i WSPÓLNOTA kwiecień 2009