Domena Sp. z o.o. - Zarzdzanie nieruchomociami.
A A A

Kadra


Prezes
Jolanta Podgórna
Wiceprezes
Małgorzata Rzepecka

Prokurent
Henryka Piórkowska-Jurewicz

Kierownik Działu Techniczno - Eksploatacyjnego
Grzegorz Krajewski
Kierownik Działu Finansowo - Rozliczeniowego
Aneta Bilewicz - Bartnik