OFERTA

Oferta dla wspólnot mieszkaniowych

Centrum Nieruchomości DOMENA Sp. z o.o. w Legnicy kieruje do Państwa ofertę w zakresie zarządzania nieruchomością Waszej wspólnoty.

Proponujemy Państwu przejęcie przez nas pełnego katalogu czynności odpowiadającego wymogom współczesnego modelu zarządzania. W ramach czynności zarządzania nieruchomością zapewniamy w szczególności:

 • reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej na zewnątrz zgodnie z udzielonymi w tym zakresie pełnomocnictwami,
 • obsługę wspólnoty w zakresie finansowym, księgowym, technicznym i eksploatacyjnym,
 • prowadzenie dokumentacji finansowo – księgowej zgodnej z ustawą o własności lokali, przepisami podatkowymi i uchwałą wspólnoty w sprawie prowadzenia ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
 • obsługę i prowadzenie funduszu remontowego,
 • opracowanie planu remontów, a po jego zatwierdzeniu przez właścicieli realizację zadań,
 • dbałość o utrzymanie właściwego poziomu technicznego nieruchomości i związane z tym prowadzenie pełnej dokumentacji technicznej oraz książki obiektu budowlanego,
 • dbałość o utrzymanie należytego stanu czystości wewnątrz obiektu,
 • organizowanie i prowadzenie przetargów lub konkursów ofert na wszelkie roboty i usługi oraz sporządzenie umów i nadzór nad ich realizacją,
 • podpisanie umów na dostawy do nieruchomości energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody oraz odprowadzanie ścieków i wywozu nieczystości,
 • organizowanie, zwoływanie i prowadzenie z upoważnienia Zarządu zebrań wspólnoty mieszkaniowej,
 • przygotowywanie rocznych sprawozdań, rozliczeń i przedstawianie ich na zebraniu ogółu właścicieli wspólnoty.

Szczegółowy zakres obowiązków uzgodniony z Zarządem uregulowany będzie w zawartej z Państwem umowie o zarządzanie nieruchomością wspólną.

Przedkładając powyższą ofertę zarządzania wspólnotą mieszkaniową wyrażamy przekonanie, że zaproponowany zakres naszych obowiązków spełni Państwa oczekiwania. Biorąc pod uwagę posiadane dane o Państwa wspólnocie, zakres oraz standardy naszych usług gotowi jesteśmy przedstawić Państwu szczegółową ofertę dostosowaną do Państwa wymogów.

Centrum Nieruchomości DOMENA Sp. z o.o.

KRS 0000225639
NIP 6912286408
REGON 020000065

ul. Poselska 5/7
59-220 Legnica

76 7245196 – Kancelaria