AKTUALNOŚCI

Szanowni MIESZKAŃCY!

 

Informujemy, iż z dniem 1 maja 2021 r., ulegają zmianie następujące opłaty:

1. Opłata za wywóz odpadów komunalnych z 21,80zł za 1 osobę zamieszkałą do
26,50 zł za 1 osobę zamieszkałą

 

2. Opłata za dostawę wody zimnej i odprowadzenie ścieków z 11,83 zł/m3 do
12,41 zł/m3

 

Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXIX/358/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29.03.2021r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty i wysokości zwolnienia.
Decyzja Nr WR.RZT.70.6.2021 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 2.04.2021r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie
gminy Legnica na okres 3 lat, opublikowana dnia 23.04.2021r. w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

UWAGA! ZMIANA CENY WODY!

 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 22.05.2020 r. Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Legnicy wprowadza nowe taryfy opłat: za dostarczoną wodę 5,07 zł za 1m3 za odprowadzone ścieki 6,76 zł za 1m3 Razem: 11,83 zł z 1m3 W związku z powyższym zużycie wody prosimy naliczać według nowych stawek.

Centrum Nieruchomości DOMENA Sp. z o.o.

KRS 0000225639
NIP 6912286408
REGON 020000065

ul. Poselska 5/7
59-220 Legnica

76 7245196 – Kancelaria