RODO

Informacja Zarządcy nieruchomości Centrum Nieruchomości DOMENA Sp. z o. o. w Legnicy

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy że:

1) Administratorem danych osobowych członków Wspólnoty Mieszkaniowej jest Wspólnota Mieszkaniowa,

2) Dane osobowe członków Wspólnoty Mieszkaniowej przetwarzane będą w celu prawidłowego funkcjonowania  i zarządzania Wspólnotą Mieszkaniową (art. 6 ust. 1 lit. c) „RODO” w związku z ustawą z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716),

3) Podmiotem przetwarzającym jest Centrum Nieruchomości DOMENA Sp. z o.o. w Legnicy, ul. Poselska 5/7, NIP 691 228 64 08, REGON 020000065, tel. 76 72 45 196,

4) Inspektor ochrony danych osobowych w Centrum Nieruchomości DOMENA Sp. z o. o. w Legnicy wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Spółki, tel. 76 72 33 673, e-mail: iod@domena.legnica.pl,

5) Dane osobowe są zabezpieczone za pomocą polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych,

6) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zarządzania Wspólnotą Mieszkaniową przez obecnego zarządcę na podstawie odrębnie zawartej umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych,

7) Każdy członek Wspólnoty Mieszkaniowej posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu w stosunku do czynności podejmowanych przez podmiot przetwarzający,

8) W przypadku gdy osoba, której dane są przetwarzane uzna, że naruszono przepisy „RODO” bądź ustawy o ochronie danych osobowych przysługuje jej prawo skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

9) Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa,

10) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego,

11) Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 „RODO”.

  Centrum Nieruchomości DOMENA Sp. z o.o.

  KRS 0000225639
  NIP 6912286408
  REGON 020000065

  ul. Poselska 5/7
  59-220 Legnica

  76 7245196 – Kancelaria